เลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ.2564

รายละเอียดดังแนบ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ :  ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th