ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่

     mailbox : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
                  ถนนรักการดี  ตำบลอุทัยใหม่
                  
อำเภอเมืองอุทัยธานี
                  จังหวัดอุทัยธานี
                  61000
           
   phone :  โทรศัพท์  0 5651 0601
   fax :  โทรสาร    0 5651 2388
   email:  info @uthaipeo.go.th

แผนที่ตั้ง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th