ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิจัยการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว 21 (ผ่านระบบออนไลน์)

 
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
เรื่อง การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว 21
(ผ่านระบบออนไลน์) 
โดยสามารถดาวโหลดเอกสารตาม QR CODE ด้านล่าง
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th