ข่าวประชาสัมพันธ์

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ประชาสัมพันธ์สื่อและแนวทางการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โดยหน่วยงาน/สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดสื่อและแนวทางการจัดกิจกรรมได้ที่ 
>>ดาวน์โหลด<<

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th