ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง ผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th