ข่าวประชาสัมพันธ์

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ประชาสัมพันธ์สื่อและแนวทางการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โดยหน่วยงาน/สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดสื่อและแนวทางการจัดกิจกรรมได้ที่ 
>>ดาวน์โหลด<<

ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<

งานวิจัยการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว 21 (ผ่านระบบออนไลน์)

 
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
เรื่อง การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว 21
(ผ่านระบบออนไลน์) 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th