คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

01นายกิตติชัย  อุรุวรรณกุล
ประธานคณะอนุกรรมการ
02
ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์  ชินพีระเสถียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
กศจ.อนุกรรมการ
    03นายนพน้อย  ทองประไพพักตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
กศจ.อนุกรรมการ
04นายอำนาท  เหลือน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา
อนุกรรมการ
    05นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
อนุกรรมการ
06นายธวัช  ธัญญกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
    07นายอัครวงศ์  บารมีธนเศรษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
08นายวิชัย  ต่ายธานี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
   

12
นายรณชัย  ทัดช่อม่วง
อนุกรรมการและเลขานุการ

13
นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์
ผู้ช่วยเลขานุการ

    11นางสาวณัฐชา  สังข์ทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th