กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

 

02

นางสาวณัฎฐิมา  ชูอินทร์
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

03นางสาวจามจุรี  ฉลาดแย้ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th