กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

04นางสาวจำแรง นกเอี้ยง
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน05นางสาวณัฐปภัสร์ ท่าเจ็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
        03
ว่าที่ ร.ต.กำชัย  ลำดวน

นักจัดการงานทั่วไป
 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th