ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำเเหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

 

  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแยกตามกลุ่มวิชาเอก

   1.กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
   2.กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย
   3.กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
   4.กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาตร์
   5.กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์
   6.กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา
   7.กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา
   8.กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา
   9.กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย
   10.กลุ่มวิชาเอกศิลปะ
   11.กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์
   12.กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์
   13.กลุ่มวิชาเอกเกษตรกรรม
   14.กลุ่มวิชาเอกคหกรรม
   15.กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา
   16.กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
   17.กลุ่มวิชาเอกการเงินและการบัญชี

 

   แผนที่สนามสอบและแผนผังห้องสอบ

   1.แผนที่สนามสอบ
   2.ผังห้องสอบ ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี
   3.แผนผัง ร.ร.อุทัยวิทยาคม
   4.ผังห้องสอบ ร.ร.อุทัยวิทยาคม

 

   ข้อแนะนำและระเบียบ
   1.ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ
   2.ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th