ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

รับย้าย/โอน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ระหว่างวันที่ 11 - 21 กันยายน 263 ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ 

1. ประกาศรับสมัคร
2. องค์ประกอบย้าย ว 30
3. องค์ระกอบโอน ว 30
4. องค์ประกอบโอน ว 29

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th