ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
      - กำหนดการสอบข้อเขียน (ภาค ก) วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 009 - 12.00 น.
      - สนามสอบโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โหลดเอกสารที่นี่ arrow
1. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ภาค ก)
2. ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th