ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก-ข (ครูผู้ช่วย ปี 2563)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำเเหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

** โหลดเอกสารด้านล่าง **
- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านภาค ก - ข
- เอกสารแนบท้ายประกาศฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th