ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบภาค ค (ครูผู้ช่วย ปี 2563)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบ ภาค ค
ความเหมาะสมกับตำเเหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
** โหลดเอกด้านล่าง **
1. วัน เวลา และสถานที่สอบ ภาค ค
2. องค์ประกอบ ตัวชี้วัด ในการประเมิน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th