ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563
1. ประกาศ
2. สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1
3. สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2
4. สังกัด สพม.เขต 42

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th