ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

เรียกตัวผู้สอบเเข่งขันได้ ตำเเหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563 เพื่อเข้ารับการบรรจุฯ (รอบที่ 2)

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำเเหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)
ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นเข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย  
กลุ่มวิชาเอกคณิตสาสตร์   ลำดับที่ 11 - 22  (จำนวน 12 ราย)
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย     ลำดับที่ 15 - 18  (จำนวน  4 ราย)
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ  ลำดับที่  8 - 18   (จำนวน 6 ราย)
กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา    ลำดับที่  5 - 7    (จำนวน 3 ราย)
กลุ่มวิชเอกพลศึกษา        ลำดับที่  3          (จำนวน 1 ราย) 
กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์   ลำดับที่  3 - 4     (จำนวน 2 ราย)
กลุ่มวิชาเอกเกษตรกรรม    ลำดับที่  3          (จำนวน 1 ราย)
     ------   รายละเอียดข้อมูล   ------

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th