ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำเเหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 38 ค.(2)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ตำเเหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
--- โหลดเอกสาร ---
- ประกาศ
- ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ
- ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th