ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

เรียกตัวผู้สอบเเข่งขันได้ ตำเเหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563 เพื่อเข้ารับการบรรจุฯ (รอบที่ 3)

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำเเหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 3)
ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นเข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย  
จำนวนอัตราว่าง 83 อัตรา


กลุ่มวิชาเอกคณิตสาสตร์    ลำดับที่ 25 - 47    (จำนวน 23 ราย)
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ   ลำดับที่  14 - 32   (จำนวน 19 ราย)
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์   ลำดับที่ 2 - 13  (จำนวน 12 ราย)
กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์          ลำดับที่ 2         (จำนวน 1 ราย)
กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา     ลำดับที่  8 - 9      (จำนวน 2 ราย)
กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา      ลำดับที่ 2 - 3     (จำนวน 2 ราย)
กลุ่มวิชเอกพลศึกษา          ลำดับที่  4 - 5       (จำนวน 2 ราย) 
กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์   ลำดับที่  5 - 11      (จำนวน 7 ราย)
กลุ่มวิชาเอกการเงินฯ        ลำดับที่  2 - 3        (จำนวน 2 ราย)

   ------   รายละเอียดข้อมูล   ------

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th