ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

รับย้าย/โอนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประกาศรับย้าย/โอนข้าราชการมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1, 2 โดยเปิดให้ยื่นคำร้องขอย้าย/โอนฯ ระหว่างวันที่ 17 - 25 มีนาคม 2564 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ ด้วยตนเองเท่านั้น

1. ประกาศรับย้าย/โอน
2. องค์ประกอบรับย้ายฯ ว 30/2560
3. องค์ประกอบรับโอนฯ ว 30/2560
4. องค์ประกอบรับโอนฯ ว 29/2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th