ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์การรับโอนบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เอกสารแนบ 1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th