ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำเเหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564
- ประการศรายชื่อฯ
- เอกสารแนบท้าย 1 (รายชื่อผู้มีสิทธิ)
- เอกสารแนบท้าย 2 (ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ)
- เอกสารแนบท้าย 3 (ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th