ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศ เลื่อนการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง เลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครู
เและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th