ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ และเลื่อนกำหนดการคัดเลือก

ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
รื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคลากรทาง
การศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th