ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป

กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
1. ประกาศ
2. กำหนดการ
3. ตารางสอบ
4. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ
5. ระเบียบการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
6. ระเบียบการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ฉ.2
7. ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้ารับการคัดเลือก
8. มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th