ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์การรับโอนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th