ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข
- ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำเเหน่งประเภททั่วไป
  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th