ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตำเเหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
      เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย
      สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
       1. ประกาศฯ
       2. แยกตามวิชาเอก
       3. ตำเเหน่งว่างบรรจุ รอบที่ 1

ขอดูคะแนน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565ให้ติดต่อขอดูด้วยตนเอง ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเอกสารดังนี้  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th