ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

รับย้าย/โอนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เปิดรับย้าย/โอนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในระหว่างวันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2565
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี และทางไปรษณีย์

1. ประกาศรับย้าย/โอนฯ
2. องค์ประกอบรับย้าย ว 30
3. องค์ประกอบรับโอน ว 30
4. องค์ประกอบรับโอน ว 29
5. ว 30/2560
6. ว 29/2560
7. มาตรการผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th