ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ย้าย และโอนไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ย้าย และโอน ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th