ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (กรณีขอใช้บัญชี)

ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย 

- ประกาศ ฯ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th