ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำเเหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำเเหน่ง ศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปี พ.ศ. 2565

--> ประกาศรายชื่อ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th