ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำเเหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ในตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค (2)
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
(ตำเเหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)


-  ประกาศรับสมัคร
-  ใบสมัคร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th