ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-- โหลดประกาศ --

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th