ดาวน์โหลดกลุ่มนิเทศฯ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

แนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th