ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

 

bsaimai
นางสายใหม นันทศรี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

โทรศัพท์ : 06 1031 6999

ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

        ถนนรักการดี ต.อุทัยใหม่

        อ.เมืองอุทัยธานี         

        จ.อุทัยธานี 61000

rong
นางปุญญดา ชาวงค์ศรี
รอง
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีโทรศัพท์ : 09 0745 8536

ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

        ถนนรักการดี ต.อุทัยใหม่

        อ.เมืองอุทัยธานี         

        จ.อุทัยธานี 61000

 

 

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th