หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
wang

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th