คุรุสภา
×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

คุรุสภาจังหวัดอุทัยธานี

 

บุคลากรคุรุสภาจังหวัดอุทัยธานี 

0030
นางสาวปณัฏฎา  ขัณกสิกร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

    0031
นางสาวจิรพรรณ  มากวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th