กลุ่มอำนวยการ
×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

0022
นางจิณาภา  โพธิวิจิตร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

0032
นายปรัชญา ภักดีศุภผล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
      0033
นางสาวระพีพรรณ จวงถาวร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
0034
นางสาวนิภาวรรณ ปราณี
พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
     

0035
นายพลาเดช  บุญศรี
พนักงานขับรถ 

0036
นายอัษฎา  จันทร์คง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

     

0037
นายปราโมทย์  อุปราวิทยานันท์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

0038
นางสมปอง แข็งธัญญกิจ
พนักงานทำความสะอาด

     

0039
นางสาวปิยะรัตน์ แข็งธัญญกิจ
พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th