กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
wang
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

0053
นางสาวมนัชยา ว่องวิกย์การ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร.08 6207 7217
      0054
นางสาวสาริสา สุขหอม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 09 6990 5615

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th