bossrc

นายรณชัย  ทัดช่อม่วง
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นำโดย นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกธิการจังหวัดอุทัยธานี นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่คุรุสภา ร่วมทำกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อแสดงถึงการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา การบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การกำหนดวิทยฐานะ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ และ การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาการขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และการจัดการเรียนรวมและการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นายกิตติชัย อุรุวรรณกุล ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติราชการ/ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี และเพื่อรับทราบการลงพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ผลการทดสอบระดับชาติ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นายบุญกล้า รณรัตน์ ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโยกย้าย การกำหนดวิทยฐานะ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ การดำเนินการทางวินัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจาณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจาณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม
ขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 28 มกราคม 2564 นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ผู้รับผิดชอบดำเนินการร่วมกับผู้รับผิดชอบดำเนินการในจังหวัดอุทัยธานีและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 27 มกราคม 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อประชุมข้อราชการด้านการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี พิจารณาเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง โยกย้าย การกำหนดวิทยฐานะ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

001

001

004

bosssu 

นางสาวสุภาพันธุ์  ทองพยงค์

รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

QRcode เว็บไซต์

qrcode

Facebook

facebook

เมนูแนะนำ

halfbanner yellow
ksk
eMEN
egp
eoffice
bpsi
salary
sps
taxi
kidhen
rong

สำรวจความต้องการและความพึงพอใจ

0003

สถิติผู้เข้าชม

000572464
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
586
1834
10007
549610
52984
62916
572464

Your IP: 3.236.110.106
2021-07-30 11:11

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th