bossrc

นายรณชัย  ทัดช่อม่วง
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจาณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจาณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม
ขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 28 มกราคม 2564 นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ผู้รับผิดชอบดำเนินการร่วมกับผู้รับผิดชอบดำเนินการในจังหวัดอุทัยธานีและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 27 มกราคม 2564 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อประชุมข้อราชการด้านการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี พิจารณาเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง โยกย้าย การกำหนดวิทยฐานะ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 13/2563
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 13/2563 เพื่อประชุมข้อราชการด้านการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงาน ความต้องการความช่วยเหลือของ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ารสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
กศจ.อุทัยธานี ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ สนามสอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2563
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2563 เพื่อประชุมข้อราชการด้านการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
การคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
กศจ.อุทัยธานี มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ประธาน กศจ.อุทัยธานี ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอุทัยวิทยาคม และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
การคัดเลือก ครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
กศจ.อุทัยธานี ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
การคัดเลือก ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
กศจ.อุทัยธานี ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

001

001

004

boss-small 

นางสาวสุภาพันธุ์  ทองพยงค์

รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

QRcode เว็บไซต์

qrcode

Facebook

facebook

เมนูแนะนำ

halfbanner yellow
ksk
eMEN
egp
eoffice
bpsi
salary
sps
taxi
kidhen
rong

สถิติผู้เข้าชม

000423139
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
449
1728
2177
410237
25442
50633
423139

Your IP: 3.238.173.209
2021-05-17 04:34

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th