กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
×

ข้อความ

PLG_KUNENADISCUSS_DEPENDENCY_FAIL

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

0026
นางสาวณัฐปภัสร์ ท่าเจ็ง
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  

   
0051
นางอังศกร บำรุงรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    0052
นางสาวบัณฑิตา ยะนันท์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th