สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2565

การจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2565 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th