ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาเช่าการจัดเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th