ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำเเหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำเเหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 


ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
1.วิชาเอกคณิตศาสตร์
2.วิชาเอกภาษาไทย
3.วิชาเอกภาษาอังกฤษ
4.วิชาเอกวิทยาศาสตร์
5.วิชาเอกฟิสิกส์
6.วิชาเอกสังคมศึกษา
7.วิชาเอกสุขศึกษา
8.วิชาเอกพลศึกษา
9.วิชาเอกดนตรีไทย
10.วิชาเอกศิลปะ
11.วิชาเอกนาฏศิลป์
12.วิชาเอกคอมพิวเตอร์
13.วิชาเอกเกษตรกรรม
14.วิชาเอกคหกรรม
15.วิชาเอกประถมศึกษา
16.วิชาเอกปฐมวัย
17.วิชาเอกการเงินและการบัญชี
รายละเอียดตำเเหน่งว่าง ในการบรรจุครูผู้ช่วย (รอบแรก)
เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว

สำหรับผู้ประสงค์จะขอดูคะแนนสามารถขอดูคะแนนได้ 2 วิธี
1. ขอดูคะแนนได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี (ในเวลาราชการ)
2. ขอดูคะแนนได้ทางไปรษณีย์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
ให้แนบเอกสารในการขอดูคะแนน ดังนี้
- บันทึกข้อความ ขอดูคะแนน (ตัวอย่างบันทึกข้อความ)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
- ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงผู้สมัคร (ผู้ขอดูคะแนนทางไปรษณีย์)


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th