ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค.(2)
ตำเเหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
- ประกาศรับสมัคร
- มาตรฐานตำเเหน่ง (เอกสารหมายเลข 1)
- องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนน (เอกสารหมายเลข 2)
- หนังสือรับรอง (เอกสารหมายเลข 3)
- อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (เอกสารเพิ่มเติม)
- หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ
- ใบสมัคร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th