ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำเเหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแยกตามกลุ่มวิชาเอก

1. คณิตศาสตร์
2. ภาษาไทย
3. ภาษาอังกฤษ
4. ภาษาจีน
5. วิทยาศาสตร์
6. สังคมศึกษา
7. สุขศึกษา
8. พลศึกษา
9. ดนตรีไทย
10. ดนตรีสากล
11.อุตสาหกรรมศิลป์
12.คอมพิวเตอร์
13. เกษตร
14. ประถมศึกษา
15. ปฐมวัย
16. จิตวิทยาและการแนะแนว
17. บรรณารักษ์

ข้อแนะนำและระเบียบ 
1. ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ


แผนผังสนามสอบ

1. แผนที่ไปสนามสอบ ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี
2. แผนผังสนามสอบ ร.ร.อนุบาลเมืองอุทัยธานี


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th