ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำเเหน่งศึกษานิเทศก์ ปี 2565

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565
    -- ประกาศรับสมัครฯ
    -- เอกสารแนบท้าย
    -- ใบสมัคร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th